MƠ MƠ THỰC THỰC TỪNG CƠN MỘNG CHẲNG THỂ TỈNH

Một cơn gió lạnh lẽo sộc thẳng vào mặt làm nàng rùng mình. Nửa đêm, [...]