Giá bìa: 250.000 VNĐ

(Chưa bao gồm phí vận chuyển)